Daniel Dahl

Portfolio

Projekt som inkluderar allt från User Research och problemlösning, till skapande av prototyper, användartester och slutgiltig produkt.

Från fysisk till Digital Design Studio

Hur faciliterar man egentligen workshops när det fysiska rummet byts ut mot en digital motsvarighet? 

Designförslag till Nordic Mornings hemsida

Spännande uppdrag hos fullservice-byrå, med ett fokus inom projektet på användarvänlighet.