Daniel Dahl

Designförslag till Nordic Mornings hemsida

Uppdraget

Nordic Morning är en data-driven tjänsteutvecklings- och marknadförings-byrå. Byrån ansåg att deras hemsida var i behov av en uppdatering.

 • Ta fram nya förslag på design utifrån ett användarperspektiv till Nordic Mornings hemsida, främst start och Cases-sida.

 • Då hemsidan redan var under utveckling så var det viktigt att de förslag som togs fram, ej skiljde sig så mycket från den designen som redan hade skapats.

Resultat

Designförslag på hemsidans start och Cases-sida med fokus på att förminska element utan att förlora information. Förslagen innehöll även mer frekvent användning av CTA-knappar och uppmärksammade samarbetspartners.

Process

Research > Definiera> Idégenerering > Low-fi wireframe > Lösningsförslag

Projekt/Tid/Ansvar

 • Praktik hos Nordic Morning
 • 3 veckor sammanlagt
 • 2 personer ansvarade för projektet

Jag samarbetade med en tjänstedesigner. Ansvarade för alla delar i den andra halvan av projektet.

RESEARCH

Hur fungerar den nuvarande hemsidan?

Inom Research-fasen av projektet användes ett antal olika metoder för att bättre lära känna Nordic Mornings användare och potentiella klienter.

Det första steget var att få en uppfattning om hur bra den nuvarande hemsidan fungerade. Detta gjordes med hjälp av Jakob Nielsens 10 tumregler för interaktionsdesign.

Primära insikter:

 • Svårare än nödvändigt att navigera delar av sidan. Främst att hitta relevant information där man förväntas finna denna

 • Svårt att hitta materialet man vill hitta på startsidan, som cases och samarbetspartners

 • Svårt för användaren att förstå vad Nordic Morning gör, och vad de kan hjälpa med

Effektkarta

En effektkarta beskriver värdet för verksamheten av lyckad användning. Den beskriver även hur användare beter sig då de använder tjänsten och vad som lösningen måste tillhandahålla för att användarna ska uppleva tjänsten som värdefull.


Målgruppen vi prioriterade var CMO/CRO/Marketing Managers.

Primära insikter:

 • Målgruppen behöver hitta information för att få en uppfattning om byrån som passar dem bäst

 • Enkelt hitta och se samband mellan tidigare utförda samarbeten och byråns tjänster

 • Ge målgruppen tydlig och tillgång till att ta kontakt

Vår första iteration

Konkurrensanalys

Jag utförde en konkurrensanalys för att bättre förstå hur andra aktörers hemsidor fungerar. Målet var att förstå vart Nordic Morning befann sig gentemot sina konkurrenter och därmed öka chanserna att leverera kvalitativa designförslag.

 

 

Hitta informationen

 

Konkurrenterna ger användaren länkar och exempel på tidigare uppdrag på sina startsidor.

Ta kontakt

 

Alla konkurrenterna kan nås via mejl på deras startsidor. Nordic Morning använder mejl till ett fåtal personer. I andra fall är det kontaktformulär som gäller.

Navigation

 

När användaren klickar sig in på ett tidigare uppdrag, får denna förslag på andra liknande uppdrag. Det leder till att användaren slipper att gå bakåt för att hitta andra uppdrag.

TEST

Vad upplever användarna?

Som nämnts tidigare så hade ett annat team tagit fram en ny design för hemsidan. Jag bestämde mig för att testa denna gentemot 4 potentiella användare.

Detta gjordes för att få en ökad förståelse vad som var bra och vad som hade potential att förbättras. Testerna gjordes på startsidan och Cases-sidan.

Primära insikter:

 • Element på sidorna tog mycket plats, vilket resulterade i mycket scrollande

 • Upplevde att de ej fick någon klar bild av vilka Nordic Morning är på startsidan

 • Hade svårt att få överblick över alla cases på Cases-sidan.

"Det blir del scrollande i den här listan med cases. Varje separat case fyller nästan skärmen. Det gör det svårare för mig att leta och hitta."

IDÉGENERERING

Skissa fram idéer med metoden Design Studio

Det blev nu dags att ta fram nya förslag på design med hjälp av workshopen Design Studio.


Det är en metod för att generera idéer där deltagarna tillsammans skissar förslag, presenterar dessa och bygger vidare på varandras idéer.


De yrkesroller som deltog i workshopen var SEO, Analytics och Service Designer. Sidor vi tittade på var Startsida och Cases-sida.

Primära insikter:

 • Fler och tydliga CTA-knappar (call to action)
 • Visa samarbeten och cases, på startsidan.

Tidiga skisser under Design Studion

WIREFRAME/FÖRSLAG

Min lösning

Med insikter och hypoteser samlade, så var det dags att sätta igång med designförslag till beställaren. 

Då en design redan höll på att implementeras i projektet, så var det upp till mig att se till att mitt förslag, var i linje med denna design.

Ändringar startsida

Mindre storlek på “Cases”

Då varje case nästan upptar en hel skärmyta, så tog jag fram mindre boxar. Trots minskad yta så ryms all text.

Gör användaren trygg

Jag valde att lägga till ett segment med eventuella samarbetspartners. Det höjer chansen för ökat förtroende hos användarna. 

Ändringar för Cases-sida

Mindre boxar = mer plats för innehåll

Då boxarna för varje case har minskat, så ges möjlighet för annat innehåll. Översikten blir även bättre.

Call to action (CTA)

Efter de 3 första casen, lade jag in en knapp där användaren kan kontakta byrån. Potentiellt finns chansen att konvertering ökas men den skapar även ett visuellt “andrum” i listan.

SLUTGILTIGT FÖRSLAG

Designförslag som lämnades till beställare

Startsida

Cases-sida

Summering av projektet

Med tanke på restriktionerna inom projektet så är jag nöjd med de förslag som överlämnades till ansvarig beställare.

Det var för mig spännande att få försöka finslipa en redan existerande design, och snarare addera,subtrahera och modifiera element, istället för att göra en total förändring av en design som ändå höll på att implementeras av utvecklarna.

Om jag hade varit utan dessa restriktioner så hade jag personligen valt att göra större ändringar, såsom att lägga upp cases i en annan liststruktur, mer tydligt länka tillbaka till byråns tjänster och på så sätt förenkla navigationen. I slutändan hade jag även valt att minska ned storleken på de flesta elementen över webbsidan.